Alle mennesker ønsker at være lykkelige...

Nuet som er støbt ved den evige påvirkning af forandringer, der skaber og former din hverdag! Har du den bevidste intention om at tænke og handle tilstrækkeligt fleksibelt i denne hverdag?

Alle mennesker ønsker at være lykkelige. Vi ønsker alle at kunne være i stand til at omsætte de indtryk og impulser vi udsættes for til dagligt, til kreativitet og positiv energi.
Faktisk er det en nødvendighed for at kunne bevare et ungdommeligt, energisk og livsbekræftende sind, at vi til stadighed udvikler os ved den kontinuerlige strøm af informationer og signaler vi bliver præget af gennem vores omgivelser.

Sagt med andre ord: Enhver påvirkning vil altid være subjektiv ! Det er din evne til at fortolke disse input, som skaber din helhedstilstand. Dine tanker skaber din virkelighed !!

Den biologiske hjerne

Måske kan du genkende, at du lever for meget styret af din datid (historik), stadig opslugt af negative elementer, tanker og følelser, du for længst burde have frigjort dig fra.
Hvis dette er en del af din oplevelse og virkelighed, skyldes det, du ikke længere selv har de tilstrækkelige forudsætninger for at kunne ændre dit eget mønster. Grunden ligger deri, at selvom du med din bevidsthed er kommet videre, lider din egen underbevidsthed stadig under de påvirkninger/erfaringer, du i din fortid har været udsat for.
Pr. naturens lov findes der parametre som betyder, du ikke selv aktivt kan gå ind og lave om på din egen underbevidsthed, da det meget sandsynligvis ville ende i et stort kaos, hvis vi alle lavede helt om på os selv fra den ene dag til den anden.
Man kan dog uden tvivl influere positivt på sin egen underbevidsthed, men en nødvendig oprydning af forældede negative følelsesmæssige tilstande må ske med hjælp fra en påvirkning udefra.

Denne påvirkning, omprogrammering, kan med fin finesse tilpasses og ske i forhold til din overbevisning, dine ønsker og dine behov.
Så ønsker du at tabe dig, slippe af med dårlige vaner, ændre et uønsket mønster til et sundt og berigende mønster, blive fri for fobier, angst, depression/vinterdepression, eller bare forbedre din overordnet livskvalitet, har du nu muligheden for at komme i gang.