Artikel

Artikel i Søndag 7. Januar 2002 – Tema:

“Behandling – tæt på – med hypnose”

Psykolog og dr. med. Bobby Zachariae mener, hypnose er stærkt underkendt i Danmark
Psykolog og dr.med. professor Bobby Zachariae fra psykologisk Institut i Århus er Danmarks førende forsker inden for hypnose. Og han udtaler sig ikke om mere, end der videnskabeligt er dokumentation for. Alligevel er han ikke i tvivl: Inden for en række psykiske lidelser, såsom visse angstformer, fly- og tandlæge-skræk, smertebehandling, behandling af hud- og allergilidelser m.m., er hypnose særdeles virkningsfuldt. – I flere undersøgelser har hypnose endda vist sig at være den metode med det bedste og hurtigste resultat, siger Bobby Sachariae. – F.eks. er hypnose ikke alene lige så virkningsfuldt som almindelig psykoterapi i forbindelse med flere angstformer. Det er også en langt hurtigere metode, hvor man med ganske få behandlinger kan opnå de samme resultater, som langvarig samtaleterapi giver. Hypnose har bl.a. vist sig at være en effektiv teknik til at fjerne fobier af alle arter. På samme måde har Bobby Zachariaes egne forskningsresultater bl.a. vist, at hypnotiske teknikker har en positiv indvirkning på hudlidelsen psoriasis.
Stort set ingen regler.

Men når det virker så godt, hvorfor er hypnosebehandling så ikke mere udbredt i Danmark, end tilfældet er? – Det er rigtigt, at hypnose er stærkt undervurderet i Danmark. Det skyldes sandsynligvis, at folk i årtier har moret sig med at gå til hypnoseshows, hvor hypnotisører har underholdt med deres evner, siger Bobby Zachariae. – Det har efterladt en følelse og fornemmelse i befolkningen af, at hypnose er noget mystisk og farligt. For når man ser ganske almindelige mennesker hoppe rundt på scenen og fuldstændig miste selvkontrollen, skaber det frygt og afstandtagen. – I nogle lande er scenehypnose forbudt, f.eks. i de fleste stater i Australien. Her har hypnose et langt bedre ry – også blandt sundhedspersonalet, der ofte bruger hypnose som supplement til andre behandlinger.

Det er så småt ved at vinde frem herhjemme også, f.eks. har jeg kendskab til både læger og tandlæger, der anvender hypnose. Men Bobby Zachariae mener, der findes for mange charlataner ude på det grå behandlingsmarked. Folk, som slår sig op på at være hypnotisører uden at have den fornødne uddannelsesmæssige baggrund. – Når man skal sætte en stikkontakt op i sit eget hjem, er der en lang række lovregler, man skal overholde. Når man benytter hypnose over for levende mennesker, er der stort set ingen regler, siger han. – At arbejde med hypnose kræver terapeutisk erfaring, en klinisk grundviden og viden om hypnotiske teknikker.

Vi kender det alle –

Bobby Zachariae siger, de fleste mennesker kender til hypnotiske trancetilstande. – En sådan forandret bevidsthedstilstand kan opstå, når man er opslugt af noget, f.eks. et teaterstykke eller en film – når man så at sige trækker den normale bevidsthed til side og fokuserer opmærksomheden med noget meget specifikt. Når man med andre ord opsplitter sin bevidsthed. – En sådan opsplitning oplevede også mange danskere i mindre grad under katastrofen i World Trade Center. Man gik ligesom ved siden af sig selv og blev derigennem mere modtagelig for følelsespåvirkninger. – Det er den tilstand, man gennem en række teknikker kan fremkalde hos folk, der hypnotiseres. Derved får behandleren adgang til underbevidstheden og har lettere ved at påvirke følelsesmæssige, tankemæssige og kropslige processer. Bobby Zachariae er ikke i tvivl om, at man kunne håndtere en lang række problemer på en mere effektiv måde, hvis flere sundheds-professionelle lærte at arbejde med hypnose. – Men man kan ikke på forhånd udpege, hvem der kan hypnotiseres, siger Bobby Zachariae og oplyser, at næsten alle i befolkningen er hypnotiserbare i større eller mindre grad. Ca. 10 procent kan overhovedet ikke hypnotiseres. – Man ved ikke hvorfor. Men noget tyder på, at de 10 procent ofte er mere analytisk anlagte, ikke så let lader sig ‘rive med’ og grundlæggende er mere skeptiske. – Kan man derimod sidde og læse koncentreret i en bog, mens ungerne flyver rundt om benene på én og TV-apparatet går for fuld styrke, så kunne det være et tegn på, at man er hypnotiserbar. – Men ingen kan vide det med sikkerhed, før man sidder i stolen eller ligger på briksen, siger han. Bobby Zachariae forsker for tiden i psykiske forholds betydning ved kræft. Endnu kan han ikke sige, om hypnose har en positiv virkning. – De hidtidige forskningsresultater viser intet afgørende. Til gengæld ved man, at hypnose kan påvirke immunforsvaret i en positiv retning. Men spørgsmålet er så, om kræft og