Det er ikke ”skaberi”

Er en neurotisk tilstand først etableret, vil den i reglen fortsætte selv om den fremkaldende årsag ikke mere er til stede. Grunden er i mange tilfælde forventningsneurotiske forestillinger eller såkaldte betingede reflekser. Dette står de fleste uforstående overfor. Selv klienternes nærmeste familie opfatter ofte den fortsatte nervøse tilstand som “skaberi”, men velmente råd om at “tage sig sammen”, og klientens ærlige forsøg på at følge disse råd, forbliver resultatløse. Dette er nu helt naturlig. Trods de bedste forsøg på at blive rask, er klienten som regel afskåret fra selv at kunne påvirke sin tilstand, i nævneværdig grad gennem en viljeindsats. Det samme er tilfældet ved en angstneurose. Angsten ligger dybt i underbevidstheden og bliver oftest forværret, hvis man søger at sætte sin vilje ind mod den, idet man jo netop derved tvinges til at samle sin opmærksomhed om angsten, så konflik