Hjernens nervøse følsomhed


Den ældste del af den menneskelige hjerne kaldes mellemhjernen eller urhjernen, hertil er alle livsbevarende funktioner knyttet. I de omgivende yngre dele af hjernen rummes de observerende og kritiske funktioner, som er et resultat af menneske hjernens udvikling gennem årtusinder. Dyrenes hjerne har ikke gennemgået den samme udvikling og rummer stort set kun en urhjerne med de primitive livsbevarende funktioner. Jo laverestående en dyreart er, des mere primitiv er dens hjernefunktioner, og des vanskeligere er det at påføre den en nervøs lidelse. Man kan derfor umuligt forestille sig en nervøs regnorm. Derimod har det vist sig muligt at påføre højerestående dyr nervøse lidelser. Man kan f.eks. tilføje en hund skuffelse ved at fjerne dens madskål lige før den skal spise, og i løbet af kort tid fremkalde en neurose hos hunden.