Hvad er hypnose

Den danske hypnose-forsker Poul Thorsen giver følgende beskrivelse af hypnosen: “Hypnose er en tilstand af psykisk og fysisk afslapning, hvorunder kritik og dømmekraft i højere eller mindre grad neddæmpes, og hvorunder hypnotisøren er i kontakt med de underbevidste kræfter, som styrer både fysiske og psykiske funktioner, således at påvirkning heraf kan ske”.Den tyske hypnose-ekspert dr. Ludwig Mayer, som særlig er kendt gennem udforskning af hypnosens muligheder i sygdomsbekæmpelse, giver følgende definition af hypnosen: “Hypnose er en tilstand af forøget modtagelighed, som fremkaldes ved, at hypnotisøren ved hjælp af suggestion vækker bestemte forestillinger hos den, der skal hypnotiseres. Hypnosen er ikke nogen søvntilstand. Man kan bedre betegne det således, at hele tankemekanismen under hypnosen befinder sig i en tilstand af øget spænding, og denne spænding koncentreres nu i forbindelse med selve hypnosetilstandens intensitet omkring de ønskede suggestioner. Hvis man skal drage sammenligninger mellem den hypnotiske tilstand og andre mere almene menneskelige tilstande, da kan det nævnes, at de fleste mennesker sikkert har prøvet “falde i staver”. Det vil sige, at de i en kort tid er så optaget af en bestemt forestillingskreds, at omgivelserne kun meget dæmpet trænger igennem til deres bevidsthed. Dette er i virkeligheden en ganske kortvarig hypnosetilstand, og den fremkaldes ved, at vedkommende i udpræget grad samler sin opmærksomhed om et begrænset felt. Hvis man forestiller sig, at denne tilstand ikke kun varer et øjeblik, så har man et billede af den hypnotiske tilstand. I denne tilstand befinder de ydre og yngste dele af hjernen sig i en hviletilstand, og det er muligt for hypnotisøren at give underbevidstheden hensigtsmæssige kurative suggestioner (påvirkninger), så klienten frigøres nervøse symptomer og får ledt mellemhjernens funktioner ind i normale og sunde baner.  Samtidig påvirkes det psykiske almenbefindende i positiv retning.