Hvordan føles hypnose

Det er en udbredt misforståelse, at den hypnotiserede mister bevisytheden og falder i en søvnlignende dvale, som det ses ved hypnoseforestillinger. Dette er ikke meningen med den lægelige hypnosebehandling. Hypnotisøren kan benytte den hypnotiske påvirkning til at fremskaffe en søvntilstand, men søvnen er ikke identisk med hypnosepåvirkningen, men et resultat af denne, ligesom så mange andre tilstande kan fremkaldes ved hypnose-påvirkning. Søvntilstanden er sjældent særlig hensigtsmæssig ved behandling af nervøse og psykiske lidelser. Almindeligvis sker der dog under indtryk af hypnotisørens teknik en vis sløring af bevisthedstilstanden, men ikke mere end klienten hele tiden kan følge med i, hvad der foregår omkring hende/ham. Klienten kan, hvis han/hun har lyst til det, til enhver tid afbryde tilstanden, men der må så begyndes forfra. Den hypnotiserede mærker altså intet mystisk eller dramatisk under en hypnosebehandling, men godt tilpas, dejlig afslappet som måske aldrig før. I nogle tilfælde føles en svag sovende fornemmelse i enkelte legemsdele. Dette fænomen forsvinder hurtigt efter behandlingens afslutning. Efter behandlingen er klienten fuldstændig klar, og alle sanser fungerer ganske normalt. Enkelte, som er mødt med spændte forventninger og måske lidt ængstelige overfor det nye og ukendte, ånder lettet op efter den yderst behagelige behandling.