Hvordan foregår hypnosebehandling?

Først danner hypnotisøren sig igennem samtale med klienten et billede af dennes lidelse og tilrettelægger herefter sine suggestioner. Disse første suggestioner vil virke som en slags fundament så effekten ikke forsvinder igen.Klienten lægger sig til rette og samarbejdet kan begynde. Det er nemlig absolut nødvendigt for et godt resultat, at den som skal behandles, fuldt og helt går ind i et samarbejde med hypnotisøren og har hele sin opmærksomhed rettet mod det, som hypnotisøren beder om. Det er slet ikke nødvendigt, at klienten tror, han/hun bliver hjulpet, men det er af afgørende betydning, at man nøje følger hypnotisørens vejledning. Den påvirkning, som skal føre til klientens helbredelse, afhænger nemlig ikke alene af hypnotisørens evner, men også af klientens evne til at samarbejde.