Når viljen må give op

Når et menneske udsættes for sjælelige konflikter, det kan være bekymringer, sorger, skuffelser eller lign. foregår der en nedbrydende process i sindet. Der tæres på de psykiske kræfter. Som oftest findes disse kræfter dog i så store mængder, at angrebet kan slås tilbage, og balancen i sindet genoprettes. Men hvis den nedbrydende påvirkning når en vis styrke og f.eks. får karakter af et chok, eller hvis påvirkningen udstrækker sig over en vis varighed, kan der udvikle sig komplikationer af psykisk og fysisk art, især hvis vedkommende er i besiddelse af en følsom natur.Det psykiske pres vil da forstyrre den sjælelige balance og naturligt søge udløsning gennem stærke følelsesmæssige reaktioner som gråd, raseri, modløshed etc.Af forskellige grunde får nogle mennesker ikke afreageret på denne måde og andre kun delvis. Derfor søger det psykiske pres udløsning på anden måde. Det kan ske ved sjælelige processer, som f.eks. stærke , men ofte tilsyneladende ganske umotiverede angstfølelser (angstneurose). Eller ved depressive tilstande, som kan være overordentlig generende og langvarige. Udløsningen af det psykiske pres kan også ske gennem legemlige processer, nemlig ved en organneurose.Her er det en af de funktioner, som kan styres fra underbevistheden, der så fungerer som en slags sikkerhedsventil, idet den nervøse energi forstyrrer rytmen i den harmoniske tilstand.