Sådan udvikles neurose

Under visse betingelser, særligt hvis et menneske har et følsomt sind og i nogen tid udsættes for et psykisk pres, vil nervøse forstyrrelser have en tendens til at blive permanente, og derved skabe platformen til en neurose.Årsagerne til det psykiske pres kan være mangeartede. Det kan være spekulationer og bekymringer, uheldige arbejds- eller familieforhold. Men det kan også skyldes, at vedkommende med sine fornufts- eller moralbegreber tvinges til at fortrænge primitive drifter stammende fra urhjernen, men stødende mod samfundets love og moral. Det kan ske, at et menneske først fatter had og bagefter nedkæmper had-følelsen med højere moralske overvejelser. Dette er ofte en nødvendighed i et moderne samfund, men fortrængningen af de primitive drifter kan i visse tilfælde forårsage neurotiske komplikationer.