Sjælelige konflikter påvirker legemet

Der er i virkeligheden intet usædvanligt eller unormalt i denne transmission af sjælelige prægning over på rent fysiske funktioner. Vi har alle oplevet det, men måske ikke tænkt nærmere over, hvad der egentlig foregik inden i os.Hvad sker der f.eks. når vi rødmer? Det er ganske simpelt en følelsestilstand (skamfuldhed, forlegenhed), som gennem underbevidstheden påvirker blodkarrene i huden, således at disse udvider sig, hvilket gør at huden bliver rød. Modsat kan angstfølelser påvirke blodkarrene til at trække sig sammen, så man bliver “bleg af skræk”. De fleste har sikkert prøvet, hvordan hjertefunktionen eller mavefunktionen, som begge er meget følsomme, kan påvirkes ved stærke sindsbevægelser (hjertebanken, mavekneb).Alle disse nervøse reaktioner er i reglen højst uønskede, men ingen selv nok så stærk viljeindsats kan standse dem, da organerne påvirkes gennem underbevidstheden, som ligger udenfor viljens herredømme.