Vinterdepression

Hvorfor vinterdepression.

Hvad energiløsheden angår ligner en vinterdepression enhver anden depression. Men derudover er betingelserne for en vinterdepressionen ganske specifik.
For det første forekommer vinterdepressioner som regel hvert år omkring november, december, januar, februar. For det andet vil en vinterdepression, som typisk i vores overbevisning kunne være grundet “vinteren”, ofte været forårsaget af en “latent” depression. Dvs. en depression som her været der hele tiden, og som så først bryder ud når dagen bliver kortere og lyset bliver mindre.
På denne årstid bliver vi nemlig mere indadvendte, isolerede og lukkede. Hvis det samtidig er tilfældet, at vi rummer nogle uløste følelsesmæssige konflikter, vil disse nu pga. vinteren blive mere synlige da vores opmærksomhed rettes mere ind imod os selv, i stedet for ud imod vores omgivelser.

Igennem min terapi symptombehandler jeg ikke, men årsagsbehandler vinterdepressioner. Denne fremgangsmåde betyder, at de psykiske årsager som ligger til grund for depressionen bliver behandlet/sorteret fra en gang for alle, i stedet for der lægges låg på problemerne, som typisk er tilfældet ved medicinering igennem antidepressiva, lykkepiller m.m.

Fri af lykkepiller !
Har du fået at vide din depression skyldes noget hormonelt, eller du ikke producerer nok serotonin, dopamin, noradenalin ?
Ofte kan en trist og depressiv klient få denne besked, og begynder derfor med antidepressiva i håbet om at få det bedre.
Virkeligheden er dog skruet sammen således, så du ikke kan løse denne psykiske tilstand ved at fylde dig med medicin – derimod er en form for terapi er nødvendig.

Løsningen er simpel:
Forestil dig du har en “administrator”, som vælger hvordan du skal have det psykisk. En administrator som er langt stærkere end din egen bevidsthed. En administrator som til daglig kan gøre dig mere eller mindre utilpas, fastlåst, anspændt osv. (alt afhængig af hvilken situation du er i) – eller tilpas, selvsikker og med overskud til at klare og nyde hverdagen, håndtere konflikter m.m. Denne administrator hedder, UNDERBEVIDSTHEDEN.

Vores psykiske tilstedeværelse:
Forestil dig nu, din psykiske tilstand. Om den føles god eller dårlig. Føler du dig helt tilstrækkelig eller rent faktisk utilstrækkelig. Denne tilstand du registrerer er bestemt ud fra 2 faktorer, din bevidsthed og din underbevidsthed.
Dit bevidste er bl.a. sammensat af, denne tekst du sidder og læser lige nu, hvad du er tilfreds eller utilfreds med, hvad du kunne tænke dig at lave om på ved dig selv etc.
Din underbevidsthed indeholder hele din historik. Dvs. dine erfaringer, dine følelser, gode som dårlige oplevelser, alle de positive og negative signaler og impulser du har været udsat for siden du blev født.

Underbevidsthedens indflydelse:
I forhold til underbevidsthedens indflydelse på det som er psykisk betinget, bestemmer vores underbevidsthed hele 99 % af vores psykiske tilstedeværelse, vores bevidsthed bærer kun 1% indflydelse.
Det siger noget om vigtigheden af, at ikke kun bevidstheden men også underbevidstheden kommer i fokus og gennemgår et behandlings/terapiforløb.

Mange gange ikke er tilstrækkelig at behandle bevidstheden via eksempelvis alene samtale. Rent faktisk er man nødt til at tage underbevidstheden med ind i “samråd” for at komme ned til kernen af problemet, da problemet har sit udspring i vores historik.
Ud fra denne tilgang til underbevidstheden arbejder jeg og erfarer, at klienter kan blive behandlet for årsagen til vinterdepression, og derved undgå symptombehandling.