Opnå frihed fra cutting m.m

Ønsker  du at afkode forprogrammering som forårsager dine psykiske begrænsninger?

Som så mange andre, har du måske prøvet med psykofarmaka (lykkepiller), i et forsøg på at slippe fri for irritationsmomenter som overhovedet ikke burde være der til at begynde med. Disse momenter (begrænsninger) burde ikke være der, da de på ingen måde har noget at gøre med dig, din hverdag eller den virkelighed du bevæger dig i til daglig.

For at give overordnet indsigt i hvordan det bliver muligt for dig at realisere dit ønske om at opnå og mærke fuldstændig FRIHED hver dag, vil jeg uddybe nærmere.

Allerførst skal du begynde med at se hele sammenhængen fra en helt anden vinkel end du almindeligvis ville se den fra – du skal se den fra den vinkel hvorfra alt psykisk stammer, nemlig din egen underbevidsthed.

Vi har alle en tendens og en evne til for det meste at sætte fokus på den bevidste del af os selv (vores egen id), det vil sige vores fornuft, resonans ect. Dette gør vi til trods for, præcis denne indgangsvinkel sjælden vil være den korrekte fremgangsmåde for at få løst en eventuel angst, en begrænsning eller depression.
En som regel mere tilstrækkelig indgangsvinkel til disse symptomer ville være at have fokus på vores ubevidste dimension!
Denne dimension vi kalder vores underbevidsthed.

Psykens mekaniske:

Vi består alle af to selvstændige enheder, som arbejder hver for sig men som samtidig har stærk indflydelse på hinanden.

De to enheder er:

1. Vores bevidsthed.
2. Vores underbevidsthed.

Disse to enheder skaber tilsammen vores identitet, indgangen til den virkelighed vi befinder os i, til hverdagen, indgangen til vores relationer til andre mennesker, samt grundlaget for vores psykiske sunde tilstedeværelse.

I et eventuel terapi forløb vil det naturligvis aldrig være en dårlig idé at arbejde med den bevidste tilgang til vores hverdag, som nogle vælger at gøre via for eksempel en psykolog eller en coach. Men for nogle viser det sig desværre, at denne hjælp og vejledning ikke er tilstrækkelig nok til at få løst problemerne på en holdbar og tilfredsstillende måde. Jeg vil give et eksempel for at illustrere hvordan dette kan være tilfældet.

Se for dig, at din emotionelle psykiske facitliste (dit velbefindende), er sammensat af et stort antal plusser og minus.
Disse plusser og minus repræsenterer alle de positive og negative påvirkninger du indeholder i dit ubevidste sind, alle de stimuli du har været udsat for i dit liv, og stadig udsættes for til dagligt.
Du vil derfor naturligvis altid ønske dig at indeholde et overtal af positive impulser og indtryk (plusser) i dit daglige regnestykke, så du kan føle dig sund/lykkelig tilpas og harmonisk.

Forestil dig nu dine hukommelsesceller:
Et uendeligt stort rum med en kapacitet så enorm at du aldrig ville kunne løbe tør for “lagerplads” til nye indtryk og stimuli.

Forestil dig så denne uendelige strøm af signaler og impulser (stimuli) vi alle udsættes for hver dag, på jobbet, i bussen, i butikker eller derhjemme hos venner eller familie.
Alle disse mange indtryk forsvinder på ingen måde efter de først er blevet opfanget af vores ubevidste sind, de bliver alle lagret i vores hukommelsesceller til evig tid.
Men da vi umuligt ville kunne overkomme at “huske” alt det som vores hukommelsesceller indeholder, sker der en naturlig filtrering af indtryk hver dag, så vi kun er bevidst og husker de allermest væsentlige og centrale oplysninger, vi skal bruge for at fungere i vores hverdag.

Men hvad sker så med alle disse andre indtryk vi ikke umiddelbart husker?
De er blevet lagt på dette lager så at sige, i dit ubevidste sind, og det er så efter denne opmagasinering, at din underbevidsthed bliver en meget væsentlig medspiller eller “modspiller” for dig i din hverdag.
Din underbevidsthed er nemlig ikke på noget tidspunkt passiv i forhold til at påvirke dig igennem dette enorme lager af indtryk som underbevidstheden har adgang til, men derimod, hele tiden yderst aktiv.
Det betyder din underbevidsthed hver dag, tager aktiv del i at udforme din følelsesmæssige tilstand.
Hvis du nu for eksempel har bestemt dig for, du vil forandre nogle sammenhæng i dit liv da du ikke føler dig lykkelig, ser din underbevidsthed ind i sit lager af indtryk, og leder efter associationer til lige netop det du er ved, eller vil i gang med, for at ændre din utilstrækkelig situation/følelse.
Er associationer negative, vil din underbevidsthed påvirke dig således at du i visse tilfælde kan opleve angst, fobier, spændingstilstande, depression eller lignende symptomer netop når du forsøger på at skabe forandringen. Din underbevidsthed følger altså altid med dig i alt hvad du foretager dig, samtidig med at den tydeligt påvirker dig, i den ene eller den anden retning.

Da omtrent 99 % af vores fysiske og psykiske velbefindende styres af vores underbevidsthed, og ca. 1 % styres af vores bevidste tanke, giver det grundlag for at tro, at vores underbevidsthed spiller en meget afgørende rolle i hvordan vores liv udfolder sig.

Man vil derfor mene, summen af samtlige plusser og minus som findes på dit “lager” har en væsentlig betydning for dig, og udgør en kolossal indflydelse på din daglige psykiske balance (dit velbefindende).

Nogle eksempler på hvordan en negativ-ladet psyke kan reagere er bl.a. ved:

Angst
Utryghed
Frygt/cutting
Nervøsitet
Panik-anfalder
Hører stemmer
Flere former for afhængighed.
Mistillid
Fobier: Flyskræk, højdeskræk, nåleskræk, skræk for kryb (edderkopper m.m.), agorafobi, klaustrofobi m.m.
Svedeture (hyperhidrosis)
Generthed
Jalousi
Indadvendthed
Overspisning
Appetitmangel
Søvnproblemer
Depression/Tristhed (vinterdepression)

Din underbevidsthed er reelt nøglen til at du kan opnå og opleve frihed hver dag!

Det er min erfaring, at det er muligt ved hjælp af hypnose terapi, at årsags behandle blokeringer i det ubevidste sind samt at få underbevidstheden til selv, at reevaluere sit eget indhold. Det vil sige, underbevidsthed kan sorterer de minus du ønsker fra, og på denne måde, give dig frihedsfølelsen tilbage.