Prisoversigt

Konsultation samt første hypnosebehandling.
Pris: Kr. 3000
Efterfølgende behandling.
Pris: Kr. 1000
Tobaksafvænning.
Pris: Kr. 2000
Ved din tobaksafvænning medfølger gratis en vægttabs lydfil, så du også kan undgå at tage på i vægt, når du er holdt med at ryge.

Betaling kan ske via.
Kundekonto i Danske Bank reg. 3627 konto 4625479894.
Bankoverførsel bedes denne være synlig inden behandlingen begynder.

Behandlinger, undervisning m.m. tillægges moms, hvis disse ikke er momsfritaget.

Afbud.
Senest 12 timer inden behandling. Ved for sent afbud betales fuld pris.

Hypnose faguddannelse
Pris: Kr. 23.900
Vores hypnoseuddannelse er godkendt at DSAM (Dansk selskab for almen medicin), og brugt i klinikker af privat praktiserende læger.
Du har mulighed for at få finansieret hypnoseuddannelsen under bruttolønsordningen, hvor din arbejdsgiver betaler uddannelsen mod at modregne beløbet i din bruttoløn. Det koster ikke din arbejdsgiver penge, da du selv betaler uddannelsen – blot med dine lønkroner før skat, hvilket kan spare dig for ca. det halve af prisen på uddannelsen. Læs mere om bruttolønsordningen på SKATs hjemmeside.
Mere information om uddannelse kan hentes på telefon 40825451.

Slanke/kurophold.
Pris: Kr. 19.500 (pris er inkl. moms).

Firmaforedrag.
Pris: Kr. 35.000 (pris er ekskl. moms).

Hypnoseshow.
Pris: Kr. 45.000 (pris er ekskl. moms).

Gavekort.
Vil du glæde en du holder af med et gavekort til tobaksafvænning eller anden behandling, udsteder vi gerne samt sender gavekortet til dig.