Stress

Jean Felix, med speciale i behandling af stress igennem hypnoterapi, vil give dig indblik i den metode, som helt vil fjerne stress fra din hverdag, uanset årsag.

Definition af stress
Stress er en følelsesmæssig belastning af sindet, og er forårsaget af både fysiske og psykiske problemer som har lagret sit i din underbevidsthed.

Almindelige/typiske former for stress

Arbejdsstress – forårsaget af problemer på arbejdspladsen. Denne type stress har mange fælles symptomer med andre former for stress, men også specifikke symptomer som omhandler karriere.

Familiestress – det kan have alvorlige konsekvenser i en persons liv, når der er familieproblemer, der medfører stress.

Kronisk stress – hvis en person har oplevet lange perioder med uforstyrret og ubehandlet stress, kan det have negative konsekvenser på vedkommendes krop. For meget stress kan i værste fald medføre hjertestop.

Uspecificeret stress – når den eller de præcise årsager til stress ikke kendes, men der alligevel opstår forskellige symptomer.

Symptomer på stress

Der er en række fysiske og psykiske indikatorer på stress.
Nogle af de fysiske symptomer er bl.a. søvnproblemer, muskelspændinger, hovedpine, maveproblemer og generel træthed. De psykiske symptomer på stress er generelt angst, humørsvingninger og andre psykiske problemer. Hvis disse ikke tages alvorligt, kan det føre til andre psykiske lidelser som f.eks. klinisk depression.
Derfor er terapi værdifuld, så man på tilstrækkelig vis kan håndtere stress, før den er ude af kontrol.
Selvom stress kan høre til livet for nogle mennesker, så vil det forbedre livskvaliteten, hvis man har kendskab til hvordan stress skal håndteres.

Alle kan slippe af med stress oplevelsen, men det anbefalede er behandling af underbevidstheden, så stress følelser og stress symptomer ikke kan vende tilbage.