Underbevidstheden

Underbevidstheden er en del af din psyke som indeholder ubevidste, fortrængte, eller undertrykte følelser, erindringer og minder. Forstil dig et isbjerg i vandet, som symboliserer hele dit sind. Toppen af isbjerget er din bevidsthed, hvilket er din opmærksomhed lige nu. Underbevidstheden er den del af isbjerget som ligger under vandoverfladen, som fylder langt største delen af sindet.

Det underbevidste sætter dagsordenen

Underbevidstheden er til stede hele tiden og sætter vores dagsordenen. Det er den stærkeste faktor i hele sindet, og vil altid have det sidste ord at sige i forhold til at kontrollere dig. Det betyder, at hvis du ikke kan gøre præcis det, du har lyst til. På den måde du har påtænkt det på – så er det fordi din underbevidsthed ikke giver dig lov til det.

Eksempel: Du har præsentationsangst, men ville ønske at du kunne stå foran din klasse og lave en præsentation uden at være angst. Du forestiller dig og ved lige præcis, hvordan du ønsker at din præsentation skal foregå. Alligevel oplever du det modsatte i form at præsentationsangst.

 

Hvorfor bestemmer underbevidstheden så meget?

Din bevidsthed er alt det, som du husker, genkender og erindrer. Din underbevidsthed er resten, som ligger gemt i hukommelsen. Personligt mener jeg, sindet består 99% af underbevidsthed. Hvilket vil sige, at der er 1% procent tilbage som ligger i bevidstheden, hvilket er det, du selv husker.

Læs mere nedenfor…

Hvorfor tror jeg, sindet udgøres af 99% underbevidsthed?

Tænk på alt hvad der sker på en dag for dig. Al den indsigt og situationer, du oplever. Der er kun meget, meget lidt, som du husker i løbet af alt det, du ser, fornemmer og opfatter på en dag. Hvad du husker er måske kun 1%. Årsagen til at 99% af alle indtryk er filtreret fra, men stadig gemt, er, at hjernen simpelthen ikke er i stand til at håndtere at skulle huske så meget information. Det vil sige, alt hvad vi gør er 99% mod 1%.

Dit sind består af 99% underbevidsthed, som beslutter for dig

Som hypnotisør arbejder kun med underbevidstheden. Jeg går ikke ind i den ene procent, som udgøres af bevidstheden. Det må dog siges, at hvis problemet ligger i bevidstheden, så er det naturligvis også i underbevidstheden, da alt er gemt i underbevidstheden.

Eksempel: Du har eksamensangst og går til eksamen. Din tilgang til eksamen bestemmes af 1% fra dig (din bevidsthed) og 99% fra din underbevidsthed. Det er, hvis din underbevidsthed synes, det er vigtigt for dig at være nervøs. Derefter vil den have 99 stemmer imod din ene stemme.

Vi har en opfattelse af, vi skal være gode til alting … Hvorfor er vi ikke?

Vi har alle en forestilling om, vi for eksempel skal stå foran en gruppe mennesker og være i stand til at tale eller en forestilling om at være mere udadvendte. Men vi har kun én stemme, hvor underbevidstheden har 99 stemmer. Derfor er mange mennesker overrasket over, de handler anderledes end, hvad de havde forestillet sig.

Eksempel: Du skal lave en præsentation foran din klasse. Du forestiller dig og siger til dig selv, det skal gøres uden nervøsitet og at du vil fremstå som åben og udadvendt. Men hvis din underbevidsthed har besluttet en anden tilgang til talen – det vil sige en nervøs og usikker tilgang – så har den 99% mere at sige end din opfattelse af bevidsthed, hvorfor din tale er kendetegnet ved usikkerhed. Dette kan løses gennem hypnose.

Dette gælder også eksempler som at være deprimeret. Du tænker på at ville være glad og føle dig bedre hver dag. Men du har ikke tilladelse til det af din hjerne og underbevidsthed. 99% af sindet har taget kontrol over dig og din virkelighed – igen er den 99 imod 1.

Hvorfor er min underbevidsthed imod mig?

Din hjerne og underbevidsthed har givet dig følelser af angst, depression, fobi, stress og mere i god tro for at beskytte dig mod, hvad den mener er fare.

Når alt kommer til alt virker det vanvittigt, at din hjerne og din underbevidsthed har indrykket angst i dig. Men den har gjort det for at sikre, vi er mere passive og sikre. Hjernen føler, der er for mange risici involveret i de aktiviteter, du vil udføre, men som du ikke kan gøre på grund af angst. Det er den del af hjernen, der får dig til at føle dig trist, der forhindrer dig i at gå ud og sikrer, at du er passiv og undgår risici.

Hjernen fungerer ikke til tiden

Lad os antage, at du er bange for at gå ud i trafik, fordi du blev udsat for en trafikulykke for et år siden. I stedet for at din underbevidsthed fortæller dig, er det OK at gå ud, da det trods alt har været et helt år siden trafikulykken skete. Men den fortæller dig at holde dig væk fra trafikken, fordi det engang gik galt. Den ved ikke, det er et år siden, men mener stadig, at denne ulykke er aktuel. Underbevidstheden såvel som hjernens mål om at sikre, mennesket overlever, får den til at vælge at afskære dig helt fra at gå ud igen.

Jeg ved ikke, hvorfor mine symptomer er opstået – jeg kan ikke huske, der skete noget!

Dine symptomer kan være opstået fra situationer, som du ikke engang husker. For eksempel husker du ikke, du har oplevet noget ubehageligt, der får dig til at have eksamensangst, tandangst, fobier, depression eller meget andet. Det er simpelthen, fordi du ikke kan huske alt, hvad du oplever i dit liv, men alt er gemt i din underbevidsthed – og den husker for dig. Både positive og negative minder og følelser.

Eksempel: Du er bange for at flyve, men forstår ikke hvorfor – Du, din bevidsthed, husker nemlig ikke, at du har haft en dårlig oplevelse med at flyve? Men i underbevidstheden, ligger der noget, som forbinder at flyve med noget du skal være bange for.

Som hypnotisør kan jeg få tilgang til det, som du måske ikke selv husker, men som er følelser, erindringer og minder, der er gemt i dine hukommelsesceller – hvilket kan være en ubehagelig situation, som hjernen for eksempel forbinder med flyskræk.

Den kodning din hjerne har givet dig, som giver dig angst, stress eller depression, er som sagt noget den har skabt i god mening for dig. Dog er det ufordelagtigt for dig. Men da hjernen ikke arbejder i tid, ved den ikke, denne angstkodning er forældet for dig. Din hjerne kan ikke se et ur og en kalender, ligesom du kan. Den kan ikke se, at det som skete for 10-20 eller 30 år siden, der fik dig til at føle dig angst ikke længere er relevant for dig i dag.

Du ved muligvis i din bevidsthed, der er gået 10 år siden denne angst eller depression opstod, men det er ikke længere relevant – og alligevel kan du ikke give slip på det.

En hypnotisør gør hjernen opmærksom på tid og fortæller din underbevidsthed, den negative følelse er uhensigtsmæssig i den tid vi er i nu og skal droppes helt. Dette hjælper med at frigive denne angst, stress, fobi og følelsen af depression.