Underbevidstheden

Underbevidstheden er en del af din psyke, som indeholder ubevidste, fortrængte eller undertrykte følelser, erindringer og minder. Ligesom hvis du forestiller dig et isbjerg i vandet, som symboliserer hele dit sind. Toppen af isbjerget er din bevidsthed, hvilket er din opmærksomhed lige nu. Underbevidstheden er den del af isbjerget, som ligger under vandoverfladen og fylder langt størstedelen af sindet. 

jean felix hypnose
jean felix hypnose

Det underbevidste sætter dagsordenen

Underbevidstheden er opmærksom hele tiden og sætter dagsordenen. Det er den stærkeste faktor i sindet og vil altid have den største indflydelse på dig. Det vil sige, at hvis du ikke kan gøre præcis det, du har lyst til, på den måde du har tænkt det – så er det, fordi din underbevidsthed ikke giver dig lov til det.

Eksempel: Du har præsentationsangst, men ville ønske, at du kunne stå foran en forsamling og lave en præsentation uden at være angst. Du forestiller dig og ved lige præcis, hvordan du ønsker, at din præsentation skal foregå. Alligevel oplever du det modsatte i form af præsentationsangst.

Hvorfor bestemmer underbevidstheden så meget?

Din bevidsthed er det, som du til dagligt husker, genkender og erindrer. Din underbevidsthed rummer resten, som ligger gemt i hukommelsen, ca. 99 % af din psyke. Dvs. den måde du er, oplever og reagerer på, er sammensat ud fra underbevidsthed. Du har altså omtrent 1 % procent, som ligger i bevidstheden, hvilket er den indflydelse og medbestemmelse du normalvis dagligt har adgang til. 

jean felix hypnose

Læs mere nedenfor…

99 % er ubevidst

Forestil dig, alt som for dig sker på en dag. Al den indsigt og de situationer, du oplever. Der er kun få procent af alle de indtryk, du oplever du egentlig er helt opmærksom på og husker, men langt størstedelen af dine daglige indtryk bliver ikke slettet, de bliver gemt i underbevidstheden til fremadrettet at støbe din psyke.  

Dit sind består af 99 % underbevidsthed

Som hypnotisør arbejder jeg meget omkring og med underbevidstheden. Jeg går ikke same måde ind i den ene procent, som udgør bevidstheden, for, hvis problemet findes i bevidstheden, er det naturligvis også i underbevidstheden da vores psykiske identitet er sammensat ud fra underbevidstheden. 

Hvorfor kan vi ikke være så tilstrækkelige som vi ønsker?  

De fleste af os har et ønske om, at vi kan stå foran enhver gruppe mennesker og være i stand til at tale, eller en forestilling om at være mere udadvendte. Men da vi reelt kun har én 1% bevidst indflydelse, hvor underbevidstheden har 99 %, kan det betyde, at vores virkelighed ser anderledes ud, i forhold til hvad vi havde forestillet og planlagt.

Eksempel: Du skal mødes med nogen. Du forestiller dig og siger til dig selv, at det skal gøres uden nervøsitet, og at du vil fremstå glad, åben og udadvendt. Men hvis din underbevidsthed har besluttet en anden tilgang til disse mennesker – det vil sige, en nervøs og usikker måde at præsenterer dig selv på.

Dette kan også gælde ved eksempelvis en depression. Du ønsker at være glad og føle dig bedre tilpas hver dag. Men du har ikke tilladelse til det fra din hjerne og underbevidsthed, da dit ubevidste psykiske indhold ikke kan give anledning til det.

Hvorfor er min underbevidsthed imod mig? 

Din underbevidsthed giver dig følelser af angst, depression, fobi, og stress, typisk for at pacificere dig og derved beskytte dig mod, hvad den mener er farligt for dig.

Det kan virke vanvittigt, at din hjerne og din underbevidsthed har indhyllet dig i angst. Men det gør de for at sikre at, du forholder dig mere passiv, da de føler, der er for stor en risiko forbundet med det du vil.

Underbevidstheden kan handle forsinket 

Hvis eksempelvis, en person er bange for at gå ud i trafikken, på grund af en trafikulykke for et år siden, kan underbevidsthed stadig fortælle personen, at han/hun skal holde dig væk fra trafikken. Underbevidstheden vurderer ikke ud fra tid, og mener derfor stadig, at denne ulykke er aktuel. Underbevidsthedens opgave er at sikre, at mennesket overlever, og kan vælge at afskære personen helt, fra at gå ud igen. 

Jeg ved ikke, hvorfor mine symptomer er opstået – jeg kan ikke huske, der skete noget! 

Som hypnotisør har jeg få tilgang til det, som du måske ikke selv husker, følelser, erindringer og minder, som er gemt i dine hukommelsesceller – og som derfor kan aktivere dine symptomer.

Den kodning din hjerne arbejder ud fra, som aktiverer angst, stress kan være 10 eller 20 år eller ældre, men uanset hvilken alder en kodning har, har jeg mulighed for at dæmpe eller helt afvikle den, så at symptomerne forsvinder.