Behandling af uønskede emotioner

Ved brug af hypnoseterapi vil hjernen begynde at være selektiv, og gradvis fravælge de emotioner som ligger i vejen for din bevidste fleksibilitet – så det igen vil være muligt at opleve de følelser du ønsker.

Hvad er følelser og emotioner.

Den bevidste fleksibilitet og evnen til at rumme/bearbejde er forudsætninger for psykisk sundhed. Når de forsvinder, bliver vores følelser i hverdagen forhindret i at løbe deres naturlige bearbejdningsforløb. De risikerer at transformere sig til uønskede emotioner.
Der er forskel på følelser og emotioner. Følelser handler om her og nu og afspejler de aktuelle behov og grænser, som vi møder i situationens forudsætninger. Følelsen afspejler nuets kvaliteter, og når vi har handlet på følelsens signalværdi, udelukkes følelsen, og vi vender tilbage til vores naturlige grundtilstand. Hos små børn under seks år er denne naturlige grundtilstand glæde. Fra denne grundtilstand bevæger de sig til og fra andre følelser, men vender altid tilbage til glæden som udgangspunkt.

jean felix hypnose

Ved et harmonisk menneske er glædestilstanden grundfølelse. Hos mange er kontakten med grundtilstanden forstyrret. De bliver i stedet domineret af en emotionel tilstand. Emotioner handler ikke om her og nu, men er forankret i fortidens erfaringer og i bekymringer for fremtiden. Derfor er der ingen sammenhæng mellem intensiteten af den emotionelle reaktion og den aktuelle situation. Emotioner går ikke over, når situationen forandrer sig, men kan blive hængende i årevis, efter hændelsen er overstået.

Hvis man er blevet meget funderet i sine emotioner fremfor den konstante følelsesmæssige dans med omgivelserne, er man i farezonen for at udvikle affektive tilstande, da grundtilstanden ikke længere vil være glæde og indre bevægelse. I stedet opstår en emotionel og psykisk stivhed.

Følelser tilpasser sig konstant situationen og er derfor i konstant forandring, hvorimod emotioner blot udløses af situationen, man ellers ikke tilpasser sig.
Hvis man tidligt i livet har oplevet meget svære emotioner, har man tidligt mistet kontakten til grundfølelsen glæde (dette kan også ske senere i livet).
Dette kontakttab kan man tackle ved at finde glæden igennem noget uden for os selv. Alle misbrugsproblematikker rummer denne tackling af tabet af glæden. Gennem alkohol, stoffer, mad, spil, sex, indkøb, motion eller andet lyststimulerende kan vi kortvarigt genetablere kontakten til den indre grundtilstand glæde. Den ægte kontakt med glædestilstanden kan dog genskabes hos de fleste, når de emotionelle tilstande er velbehandlede, og den psykiske balance er genetableret.

Lige såvel som at følelserne angst, frygt, depression og afhængighed skyldes emotioner, er også følelser som lavt selvværd og dårlig selvtillid grundet uønskede emotioner.

Seneste forskning viser, at vi er styret 95 til 99 % ud fra vores emotioner, hvilket også er min erfaring igennem mine 28 år med hypnoseterapi.