Velkommen til Jean Felix Hypnose

Læs om dine behandlingsmuligheder af online hypnoseterapi

Hypnoterapi er nyttig ved påvirkning og behandling af den ubevidste hjerne. Derfor benytter praktiserende læger, som er uddannet i hypnoterapi hos Jean Felix, i flere tilfælde, denne terapiform fremfor lykkepiller (SSRI) ved behandlingen af deres patienter.

Nyere forskning påviser, at tankeprocesser kan forandre kemien i hjernen. Det vil sige, der nu er evidens for, at vi selv – med den rette psykiske indstilling og positive tankevirksomhed, kan bidrage til produktionen af dopamin, cerotonin i hjernen, som er yderst nødvendig for at kunne håndtere daglige påvirkninger.

I forbindelse med denne kemiske balance i hjernen som skaber dopamin m.m., spiller underbevidstheden en vigtig rolle.
Underbevidsteheden kan nemlig vælge at blokere for denne produktion, som får betydning for hvordan vi tænker, og endda hvad vi tænker.

Hvis man oplever en uhensigtsmæssig tanke, vil det som regel være den ubevidste hjerne (underbevidstheden), som fremkalder denne, da den bevidste hjerne ikke har nogen grund eller værdi ved, at skabe en negativ tankevirksomhed.

I en kamp imellem den bevidste og den ubevidste hjerne, er den ubevidste hjerne altid stærkere, og kan vælge at fremkalde disse uhensigtsmæssige tanker og følelser, som vi ikke kan undgå at føle.
Vi er så at sige afhængige af, at underbevidstheden tillader disse kemiske processer og hensigtsmæssige tanker for, at vi lettere kan navigere konstruktivt og positivt, samt handle som vi har lyst til i forskellige situationer.

Effekten via hypnoterapi:
Hypnoterapi stimulerer den ubevidste hjerne, så den forandrer sig, og igen producerer tanker som vi ønsker, samtidig med at hjernen stimuleres – bliver kemien atter naturlig og produktionen af serotonin, dopamin stabiliseres.

Ved hypnotisk påvirkning af underbevidstheden er det muligt at skabe holdbare forandringer i sindet og derved undgå en række lidelser som:

Angst, social angst, generaliseret angst
Panik
Fobier
Depression
Vinter depression
Vægtproblemer
Modløshed, konflikt angst
Spiseforstyrrelser, sukkerafhængighed
Alkoholproblemer
Jalousi
Seksuelle forstyrrelser såsom impotens m.m.
Funktionelle lidelser
Lav selvværd, begrænsninger
Humørsvingninger eller andet af psykisk karakter.