Book en tid til Online Hypnose hos Jean Felix

Hvem kan hypnosiseres?

Det er kun de færreste, som virkelig har prøvet at blive hypnotiseret. Nogle har måske flygtigt forsøgt under en hypnose-forestilling eller ved en ukyndig uden derfor at få noget rigtigt fornemmelse om, hvorvidt de er modtagelige. Men det er med sikkerhed, at så godt som alle mennesker er modtagelige for hypnose.

Det er en helt naturlig menneskelig egenskab. Det er en fejlagtig opfattelse, at det kun er særlige personer med svag vilje eller en svag intelligens, som kan hypnotiseres. Tværtimod er et intelligent menneske med en udviklet vilje som regel det bedste emne for hypnotisk påvirkning, idet en sådan person bedre forstår, hvad hypnotisøren ønsker af ham/hende og lettere kan samarbejde.
Ingen kan hypnotiseres imod sin vilje. Og det er helt forkert, når nogle tror, at de også når behandlingen er afsluttet, vil gå rundt i en slags hypnotisk tilstand. Når behandlingen sluttes, er vedkommende naturligvis tilpas og helt og aldeles sig selv.

 

Bedring viser sig hurtigt

Typisk vil klienten efter ganske få behandlinger kunne føle bedring, naturligvis kan problemets kompleksitet have indflydelse.

I de fleste tilfælde fortsætter bedringen gradvist efterhånden som behandlingen skrider frem. I nogle tilfælde foregår bedringen i spring med følelsen af enkelte milde tilbagefald ind imellem, disse tilbagefald er i virkeligheden en oprydningsprocess som vil skabe plads og rum til de nye positive påvirkninger som efterhånden vinder overtaget.

I nogle tilfælde må man for at sikre en varig helbredelse fortsætte behandlingen i nogen tid efter, at de nervøse symptomer er overvundet. Det er ikke afgørende for hypnosebehandlingens succes, om lidelsen har eksisteret i kortere eller længere tid, ligesom det heller ikke har nogen betydning, om lidelsen har vist sig upåvirkelig af andre behandlingsmetoder. Man kan sige, at ofte vil hypnose vise sig at være virksom, hvor meget andet ikke har.

 

Er hypnosehelbredelse varig?

Man kunne fristes til at tro, at selv om hypnose utvivlsomt kan hjælpe mennesker med nervøse og psykiske lidelser, så ville denne helbredelse dog ikke være af længere varighed.

Men ved at årsagsbehandle og ikke bare symptombehandle, genkender jeg effekten ved min terapi er varig. Resultatet ved netop denne type hypnosebehandling er i reglen lige så holdbar som f.eks. helbredelsen af et brækket ben.

Dog ligesom det kan ske, at man med det brækkede ben meget usandsynligt falder og brækker benet igen, lige såvel kan det ske, at et følsomt menneskesind, selv efter at være helbredt ved hypnoterapi, senere kan blive udsat for så usædvanlig stærkt pres, at det igen giver efter, og derfor må under fornyet behandling. Normalt sker det ikke. Når den psykiske eller fysiske balance er genoprettet, så er man rask og forbliver rask.

Hvor mange behandlinger?

Dette spørgsmål kan være svært at svare på, da mange faktorer spiller ind: Klientens problemstilling, lidelsens art/karakter og varighed, familieforhold, arbejdsforhold etc.

En hypnosebehandling foregår på en måde sådan, at hypnotisørens positive og helbredende påvirkninger gradvis vil erstatte de negative forestillinger eller nervøse symptomer klienten har. Denne proces afsluttes naturligvis ikke fra den ene dag til den anden, hvis man ønsker en holdbar effekt.

Behandlingen modtages af klienten med mellemrum, indtil den ønskede effekt er opnået, idet modtageligheden normalvis stiger igennem behandlingen. Denne årsagsbehandling sikrer klienten den bedst tænkelige effekt når terapien er slut.