Book en tid til Online Hypnose hos Jean Felix

Hvem kan hypnotiseres?

Det er kun få mennesker, som virkelig har prøvet at blive hypnotiseret. Nogle har måske forsøgt uden held under en hypnoseforestilling. Andre har muligvis forsøgt ved en uprofessionel hypnotisør uden at få en fornemmelse af, om de overhovedet er modtagelige. Men det er sikkert, at stort set alle mennesker er modtagelige for hypnose.

Det er en helt naturlig, menneskelig egenskab. Det er en fejl at tro, at kun særlige personer med svag vilje eller svag intelligens kan blive hypnotiseret. Tværtimod er helt almindelig mennesker med et ønske om at samarbejde som regel, de bedste emner at påvirke med hypnose.

Ingen kan blive hypnotiseret mod sin vilje. Det er også ukorrekt, at når behandlingen er afsluttet, vil man gå rundt i en hypnotisk tilstand. Når behandlingen er slut, er vedkommende naturligvis tilpas og helt igennem sig selv.

Bedring viser sig hurtigt

Typisk vil klienten efter ganske få behandlinger kunne føle bedring. Problemets kompleksitet kan dog have indflydelse.

I de fleste tilfælde fortsætter bedringen gradvist, efterhånden som behandlingen skrider frem. Nogle klienter føler bedring i spring med enkelte milde tilbagefald indimellem. Tilbagefaldene er reelt en opbrydningsproces, som vil skabe plads og rum til nye, positive påvirkninger, som efterhånden får overtaget.

Få gange må man fortsætte behandlingen i nogen tid efter, at symptomer er overvundet, for at sikre en varig helbredelse. Det er ikke afgørende for hypnosebehandlingens succes, om lidelsen har eksisteret i kortere eller længere tid. Det har heller ingen betydning, om lidelsen ikke kunne påvirkes af andre behandlingsmetoder. Ofte virker hypnose, hvor mange andre metoder ikke gør.

Er hypnosehelbredelse varig?

Ved at behandle årsager (psykiske kodninger) og samtidig symptomer, har jeg erfaret, at effekten ved min terapi er varig. Effekten er som regel lige så holdbar som f.eks. helbredelsen af et brækket ben.

Det er usandsynligt, at man falder og brækker det samme ben igen. Det samme gælder et følsomt menneskesind – efter at være helbredt ved hypnoseterapi sker det normalt ikke, at sindet bliver udsat for et så stærkt pres, at det giver efter igen og må behandles på ny.

Når den psykiske eller fysiske balance er genoprettet, forbliver man psykisk stærk og harmonisk .

Hvor mange behandlinger?

Dette spørgsmål kan være svært at svare på, da mange faktorer spiller ind: klientens problemstilling, lidelsens art/karakter og varighed, familieforhold, arbejdsforhold etc.

En hypnosebehandling foregår sådan, at positive og helbredende påvirkninger gradvist erstatter de negative forestillinger og symptomer, klienten har. Denne behandling slutter normalvis ikke ved en enkelt konsultation hvis man ønsker en holdbar effekt.

Klienten modtager behandlingen med mellemrum, indtil den ønskede effekt er opnået. Modtageligheden samt styrken af hypnosen stiger normalvis igennem behandlingen. Ved at benytte denne unikke årsagsbehandling sikrer jeg, at klienten modtager den bedst tænkelige effekt, helt indtil terapien er gennemført.

jean felix hypnose