Emotioner

Behandling af uønskede emotioner.

Ved brug af hypnoseterapi vil hjernen begynde at være selektiv, og gradvis fravælge de emotioner som ligger i vejen for din bevidste fleksibilitet – så det igen vil være muligt at opleve de følelser du ønsker.

Hvad er følelser og emotioner.

Når den bevidste fleksibilitet og evnen til at rumme/bearbejde, som begge er forudsætninger for psykisk sundhed, forsvinder, bliver konsekvensen at de følelser vi møder i vores hverdag, forhindres i at løbe i sit naturlige bearbejdningsforløb og derfor risikerer at transformere sig til emotioner.
Forskellen på følelser og emotioner er, at følelser handler om her og nu, og afspejler de aktuelle behov og grænser som vi møder i situationens forudsætninger. Følelsen afspejler altså nuet kvaliteter, og når vi har handlet på følelsens signalværdi, så udslukkes følelsen og vi vender tilbage til vores naturlige grundtilstand. Hos små børn under seks år, er denne naturlige grundtilstand glæde, og fra denne grundtilstand, bevæger de sig til og fra andre følelser, men vender altid tilbage til glæden som udgangspunkt.

Ved et harmonisk menneske, er glædestilstanden grundfølelse, men hos mange er kontakten med grundtilstanden forstyrret af, at de i stedet for en følelsesmæssig forankring er endt i en tilstand, hvor de i stedet domineres af en emotionel tilstand. Emotioner handler ikke om her og nu, men er forankret i fortidens erfaringer og i bekymringer for fremtiden. Derfor er der ingen sammenhæng mellem intensiteten mellem den emotionelle reaktion og så den aktuelle situation. Emotioner går ikke over når situationen forandrer sig, men kan blive hængende i årevis efter hændelsen er overstået. Hvis man er blevet meget funderet i sine emotioner, fremfor den konstante følelsesmæssige dans med omgivelserne, så er man i farezonen for at udvikle affektive tilstande, da grundtilstanden ikke længere vil være glæde og indre bevægelse, i stedet opstår en emotionel og psykisk rigiditet.
Følelser tilpasser sig konstant situationen, og er derfor i konstant forandring, hvorimod emotioner blot udløses af situationen, men ellers ikke tilpasser sig.

Hvis man tidligt i livet har oplevet meget svære emotioner, har man tidligt mistet kontakten til grundfølelsen glæde. (kan også ske senere i livet).
Dette kontakttab kan man takle ved at finde glæden gennem noget uden for os selv. Alle misbrugsproblematikker rummer denne takling af tabet af glæden, for gennem alkohol, stoffer, mad, spil, sex, indkøb, motion eller andet lyststimulerende, kan vi kortvarigt genetablere kontakten til den indre grundtilstand glæde. Den ægte kontakt med glædestilstanden kan dog genskabes hos de fleste, når de emotionelle tilstande er velbehandlede og den psykiske balance er genetableret.

Ligesåvel som at følelserne angst, frygt, depression og afhængighed skyldes emotioner, er også følelser som lav selvværd og dårlig selvtillid grundet hensigtsmæssige emotioner.

Seneste forskning viser, at vi er styret 95 til 99 % ud fra vores emotioner.