Bedring viser sig hurtigt

Typisk vil klienten efter ganske få behandlinger kunne føle bedring, naturligvis kan problemets kompleksitet have indflydelse.
I de fleste tilfælde fortsætter bedringen gradvist efterhånden som behandlingen skrider frem. I nogle tilfælde foregår bedringen i spring med følelsen af enkelte milde tilbagefald ind imellem, disse tilbagefald er i virkeligheden en oprydningsprocess som vil skabe plads og rum til de nye positive påvirkninger som efterhånden vinder overtaget. I nogle tilfælde må man for at sikre en varig helbredelse fortsætte behandlingen i nogen tid efter, at de nervøse symptomer er overvundet. Det er ikke afgørende for hypnosebehandlingens succes, om lidelsen har eksisteret i kortere eller længere tid, ligesom det heller ikke har nogen betydning, om lidelsen har vist sig upåvirkelig af andre behandlingsmetoder. Man kan sige, at ofte vil hypnose vise sig at være virksom, hvor meget andet ikke har.